This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

Průmyslová turistika

Průmyslová turistika je na poli cestovního ruchu relativně nové pojmenování, které propaguje místa a události spojené s průmyslovou produkcí. Průmyslová turistika je úzce spjata s pojmem průmyslová kultura (dynamický socio-kulturní koncept vyvíjející se společně s transformací ekonomiky v minulosti, přítomnosti a budoucnosti). Turisté si mohou díky průmyslové turistice prohlédnout historii průmyslové výroby v muzeích ale i v místech spojených s průmyslem a vychutnat si tak skvělá umělecká díla a výstavy představující průmyslovou minulost. Díky návštěvě továren a průmyslových oblastí mohou také získat náhled na současnou průmyslovou realitu a vysoce inovativní výrobní procesy. Zkušenosti s transformací průmyslové výroby pomáhají turistům pochopit probíhající změny ve vzhledu krajiny a rozvoji tradičních průmyslových regionů. Jinými slovy: lidé zde mají možnost lépe si představit, jak probíhal život obyvatel v cílových destinacích od dávných dob až po současnost. 

Tyto webové stránky nepředstavují pouze místa a události, ale spíše bohaté průmyslové dědictví střední a východní Evropy (například průmyslové stezky, technická a historická muzea, opuštěné průmyslové oblasti, které byly transformovány a nyní jsou využívány pro turistické účely, další historické památky a zajímavá místa) a turistické nebo vzdělávací nabídky a aktivity (návštěvnická centra v místech průmyslových podniků, prohlídky provozů, dočasné nebo opakující se události jako “Dny průmyslového dědictví“). Dále se také snažíme podporovat využití průmyslové minulosti při tvorbě nových, inovativních a kreativních řešení. Toto nové pojímání průmyslové minulosti bude možné vidět na akcích typu: výstavy, řemeslné workshopy anebo při volnočasových aktivitách spojených s průmyslem.

Průmyslová turistika apeluje na širokou veřejnost a zvláště na studenty, rodiny, a osoby s odborným zájmem. Je ideální pro všechny ty, kteří se zajímají o historii a lidi, kteří se chtějí dozvědět více o regionu. Doufáme, že tím bude objevena hodnota průmyslové kultury ve střední a východní Evropě. Budeme rádi, když navštívíte některou z průmyslových památek zde uvedených.