This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

Žádné výsledky pro zadaný výběr×

Region: Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se nachází v západních Čechách a je známý jako oblast s rozvinutým průmyslem a lázeňstvím. Průmysl zde hraje velmi důležitou roli již od 19. století (např. porcelánový, sklářský, chemický, těžební, dřevozpracující a strojírenský průmysl, výroba hudebních nástrojů a energie). Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. má blízké kontakty s průmyslovými muzei, organizátory událostí, turistickými informačními centry, průmyslovými podniky, školami, kreativně smýšlejícími komunitami a kulturním oddělením krajského úřadu, proto je do budoucnosti vhodné pro sběr informací ohledně místní průmyslové kultury.

cz

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.
Miroslav Makovička
K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb
+420 603 322 411