This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

InduCult 2.0

INTERREG projekt "InduCult2.0" okuplja regije s izrazitom industrijskom prošlošću i sadašnjosti, smještene izvan glavnih aglomeracijskih područja u središnjoj Europi. Posljednjih godina sve te regije prošle su kroz duboke transformacijske procese zbog automatizacije, prilagodbe globaliziranim proizvodnim obrascima i otvaranju tržišta. Dugotrajna gospodarska premoć industrijske proizvodnje donijela je određenu kulturnu pozadinu na teritorijima projektnih partnera. Sastoji se od određenih vještina, stavova, tradicija, kao i opipljivih spomenika i artefakata. Međutim, ove se regije obično smatraju manje atraktivnim za kulturu i ne koriste se postojećom industrijskom kulturom u njenom punom razvojnom potencijalu.

InduCult2.0 želi oživjeti kulturni duh dugogodišnjih industrijskih regija u središnjoj Europi.

Zajedno s lokalnim dionicima, partneri ponovno otkrivaju i razvijaju pozitivne elemente industrijskih zajednica. Konkretno, partneri projekta namjeravaju:

• promicati i uspostaviti ideju industrijske kulture u Srednjoj Europi;

• ojačati posebnu kulturu industrijskih regija i iskoristiti ga kao faktor lokacije;

• osnažiti industrijske regije ponovnim aktiviranjem njihovog pionirskog duha.

U projektu, prošlost, sadašnjost i budućnost kulturnog i kreativnog nasljeđa vezanog uz industriju kombiniraju se u jedan snažan paket. 10 partnera u 8 europskih zemalja uspostavilo je međusektorsku suradnju, okupljajući muzeje, tvrtke, škole, istraživačke institute i kreativne zajednice.

Na taj način, industrijska kultura postaje živi i dinamičan koncept koji odražava tekuće transformacije industrijske ekonomije i oblikovanje kulturne sfere uključenih zajednica.

Projekt InduCult2.0 provodi se u sklopu programa Središnja Europa INTERREG B te je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Razdoblje provedbe projekta je od  ljeta 2016. do ljeta 2019. Više informacija na www.inducult.eu.