This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

Industrijski turizem

Industrijski turizem je relativno nova veja turizma, ki promovira lokacije in dogodke, ki so povezani s področjem industrijske proizvodnje. Je tesno povezan s pojmom industrijske kulture kot dinamičnega družbeno-kulturnega koncepta, ki se vzporedno razvija s preoblikovanjem gospodarskega okolja v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Turisti lahko odkrivajo dediščino industrijske proizvodnje v muzejih in na starih industrijskih lokacijah ter uživajo v edinstvenih umetniških delih in predstavitvah povezanih z industrijsko preteklostjo. Prav tako lahko z obiskom tovarn in industrijskih lokacij dobijo vpogled v obstoječo gospodarsko situacijo obiskanih območij in v visoko inovativne proizvodne procese. Z doživljanjem sprememb v industrijski proizvodnji je turistom ponujena priložnost za razumevanje sprememb pokrajine na starih industrijskih območjih kot tudi vpogled v regionalni in urbani razvoj. Ali z drugimi besedami: ljudje lahko izkusijo, s katerimi aktivnostmi so prebivalci turističnih destinacij oblikovali svoj način življenja v preteklosti pa vse do danes. Zato ta spletna stran ne prikazuje le lokacij in dogodkov, ki vključujejo bogato industrijsko dediščino srednje in vzhodne Evrope (npr. Poti industrijske dediščine, tehnični in zgodovinski muzeji, preoblikovana industrijska območja z dodatno turistično ponudbo,  drugi zgodovinski spomeniki in zanimiva prizorišča), ampak tudi obstoječo in prihajajočo industrijo s posebno turistično ali/in izobraževalno ponudbo in aktivnostmi (npr. Dostopne točke za obiskovalce do atraktivnih industrijskih lokacij, ponudba za raziskovanje industrijske proizvodnje, začasni ali ponavljajoči dogodki kot „Dnevi industrijske dediščine/kulture“ ipd.). Prav tako skušamo promovirati  novo, inovativno in kreativno uporabo industrijske preteklosti z vključevanjem umetnikov, oblikovalcev, organizatorjev dogodkov, kar se lahko vidi v sklopu številnih razstav, proizvodnih delavnic ali prostočasnih aktivnosti v povezavi z doživetji industrijskih aktivnosti. Industrijski turizem pritegne širšo javnost, še posebno družine, študente in posameznike s strokovnim interesom. Je idealen za vse tiste, ki jih zanima zgodovina in ljudje, ter iščejo priložnosti, da čisto od blizu spoznajo več o predstavljenih regijah.

Upamo, da boste odkrili bogastvo industrijske kulture srednje in vzhodne Evrope ter dobrodošli tudi na spletnih straneh naših partnerjev!