This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

InduCult 2.0

Interreg projekt "InduCult2.0" združuje regije z izrazito industrijsko preteklostjo in sedanjostjo, ki se nahajajo izven glavnih urbanih območij v Srednji Evropi. V zadnjih letih so bili vsi deležni globokega  preoblikovanna procesov zaradi avtomatizacije, prilagajanja globaliziranim proizvodnim vzorcem in odpiranju trgov v nekdanjih državnih gospodarstvih. Dolga gospodarska prevlada industrijske proizvodnje je na območjih projektnih partnerjev vplivala na razvoj posebnega kulturnega s posebnimi veščinami, odnosi, tradicijo ter oprijemljivi spomeniki in predmeti. Vendar pa se te regije običajno štejejo za kulturno manj privlačne in ne izkoriščajo obstoječe industrijske kulture v polnem razvojnem potencialu.

V projektu InduCult2.0 poskušamo oživiti kulturni duh starih industrijskih območij srednje Evrope. Projektni partnerji bomo v nenehnem sodelovanju z različnimi nosilci interesov ponovno raziskali in razvili  pozitivne elemente industrijske skupnosti, tako da nameravamo:

  • Vzpostaviti idejo o industrijski kulturi srednje Evrope in jo promovirati kot unikatno značilnost regionalne identitete
  • Okrepiti raznoliko kulturo industrijskih območij in jo uporabiti kot lokacijski faktor
  • Povečati moč industrijskih območij z reaktivacijo pionirskega duha

V projektu so pretekle, sedanje in prihodnje kulturne ter kreativne dobrine povezane z industrijo, združene v en močan paket. 10 partnerjev iz 8 evropskih držav je vzpostavilo medsektorsko sodelovanje, ki združuje muzeje, podjetja, šole, raziskovalne inštitute in ustvarjalne skupnosti. Na ta način industrijska kultura postaja živ in dinamičen koncept, ki odraža trenutno preobrazbo industrijskega gospodarstva in oblikuje kulturno okolje prizadetih skupnosti. Projekt InduCult2.0 se izvaja v sklopu Programa Interreg Srednja Evropa in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja od poletja 2016 do poletja 2019. Več informacij najdete na spletni strani projekta: www.inducult.eu.